Jewish Heritage Europe

Job opportunity in Poland: Director General of FODŻ – Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland

The Warsaw-based Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland (FODŻ) is seeking a new Director General to lead the organization, support its mission to protect and commemorate the surviving sites and monuments of Jewish cultural heritage in Poland, and serve as its principal spokesperson.

We herewith share the call for applications for the position. (Scroll down for Polish language version.)

The call  states that the ideal candidate must be fluent in Polish and English and “will have experience in management of finances and operations, preferably within a nonprofit setting.”

He or she should be a strategic leader who is experienced in implementing processes to execute organizational goals and initiatives; who has experience in developing and maintaining relationships with community organizations in Poland and abroad, and who has been successful in program development and governance.

Responsibilities include

 • Directing FODŻ’s Jewish heritage and educational programs.
 • Leading FODŻ’s efforts for the restitution of Jewish communal property.
 • Implementing Foundation policies as established by the Board of Directors.
 • Preparing and implementing the annual budget and monthly financial reports.
 • Supervising bookkeeping and maintenance of Foundation funds.
 • Raising funds and applying for government grants.
 • Coordinating and supervising office staff. Engaging vendors and signing contracts as necessary.
 • Managing the day-to-day operations of FODŻ, including facility use, repair, and maintenance.
 • Managing work and schedule of maintenance to properties owned by FODŻ, and working on Jewish heritage sites (synagogues, cemeteries).
 • Directing efforts to sell certain FODŻ-owned properties.
 • Maintaining positive relationships with members, staff, and community.
 • Scheduling, attending and participating in Board and committee meetings.
 

Requirements

 • Must be an experienced, dynamic, forward-thinking executive and ambassador capable of providing leadership to ensure its continued success and vibrance;
 • A minimum of five years of management experience;
 • University degree or equivalent in experience
 • 3-5 years progressively responsible administrative experience, preferably in a non-profit organization
 • Experience in financial management, human resources, facilities management, and computer systems
 • Program and project management, including budgeting
 • Marketing skills
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Fluency in Polish and English
The ark in the restored Renaissance synagogue in Zamosc, Poland. Resoration was a FODZ project

To apply please send a cover letter and resume in Polish and English to fodz.director.search@gmail.com  More information on FODZ can be found at www.fodz.pl

Please add the following clause to your CV: “I agree to the processing of my personal data and on the free movement of such data by the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage according with Article. 6 par. 1 lit. a Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection).”

The Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland is the administrator of personal data processed in the recruitment process for the position of Director-General. The data entrusted to us will be processed for the purposes of the recruitment process and will be deleted after its completion.

 

– – – – – –

Dyrektor Generalny FODŻ, Warszawa, Polska

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODŻ) jest dedykowana do chronienia i upamiętniania ocalałych miejsc oraz zabytków i dziedzictwa kulturowego Żydów w Polsce

Synagogue in Przysucha Poland Photo © FODZ

Jeśli posiadasz umiejętności strategicznego lidera, masz doświadczenie i umiejętności w implementacji procesów i realizacji założonych celów i inicjowanych programów , masz doświadczenie w rozwoju, współpracy i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi organizacjami żydowskimi w Polsce i za granicą oraz odniosłeś w swojej karierze zawodowej sukcesy w rozwoju i zarządzaniu, FODŻ poszukuje kandydata na funkcje Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za zarządzanie, w tym menadżera i dyrektora w jednej osobie który będzie realizował naszą misje oraz będzie pełnił funkcje rzecznika prasowego FODŻ .

Idealny kandydat będzie posiadał doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym fundacji i finansami , mile będzie widziane doświadczenie w organizacjach non-profit.

Wymagana jest biegłość w języku polskim i angielskim.

Odpowiedzialność

 • Zarządzanie dziedzictwem oraz programami edukacyjnymi
 • Staranne i dokładne prowadzenie projektów restytucji i zwrotów mienia pożydowskiego
 • Wdrażanie strategii fundacji ustalonych przez zarząd
 • Przygotowanie i wdrożenie budżetu rocznego oraz miesięcznych sprawozdańfinansowych
 • Nadzorowanie oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych i utrzymywaniem funduszyfundacji
 • Pozyskiwanie funduszy oraz składanie wniosków o dotacje
 • Koordynacja oraz nadzorowanie pracowników biurowych
 • Dostawy oraz podpisywanie umów z dostawcami oraz wykonawcami
 • Zarządzanie codzienną działalnością FODŻ w tym obsługą obiektu, naprawami orazkonserwacją
 • Zarządzanie pracami i harmonogramem konserwacji posiadanych przez FODŻobiektów, nieruchomości oraz pracami w miejscach dziedzictwa żydowskiego

  (synagogami, cmentarzami)

 • Zarządzanie czynnościami przy sprzedaży nieruchomościami FODŻ
 • Utrzymywaniem dobrych relacji z członkami, personelem i społecznością
 • Ustala oraz uczestniczy czynnie w posiedzeniach zarządu i komitetuWymagania
 • Posiadasz doświadczenie zawodowe, jestes dynamiczny, myślącym przyszłościowo menedżerem i ambasadorem
 • Zdolnym do zarządzania tak aby zapewnić jego ciągły sukces i dynamikę
 • Posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu
 • Wykształcenie wyższe lub oświadczenie zawodowe
 • 3-5 lat doświadczenia administracyjnego, najlepiej w organizacji non-profit
 • Doświadczenie w zarządzaniu finansami, zasobami ludzkimi, zarządzaniu obiektami
 • Zarządzanie projektami i programami , w tym budżetowanie
 • Umiejętności marketingowe
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne oraz w komunikacji pisemnej i ustnej
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Umiejętności komputerowe oraz znajomość systemów komputerowychJeśli posiadasz wymagane doświadczenie i umiejętności, wyślij list motywacyjny oraz CV w języku polskim i angielskim

  fodz.director.search@gmail.com. Więcej informacji o FODŻ można znaleźć na stronie

  www.fodz.pl

  Prosimy o dodanie następującego klauzuli do CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
  moich danych osobowych przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Zydowskiego w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

  Fundacja Ochrony Dziedzictwa Zydowskiego jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji na stanowisko Dyrektor Generalny. Powierzone nam dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji i zostaną usunięte po jego zakończeniu.

Leave a Comment